9.5.15

Σκέψου. Δεν είναι παράνομο....ακόμα


Παναγιώτης Νούνης
Πρός προβληματισμό, ὅσων πιστεύουν ἀκόμα στήν ἀναπόδεικτη θεωρία τῆς πιθηκίστικης Ἐξέλιξης καί τοῦ Big-Ban.....
Ἐρωτήματα κρίσεως πρός εἰδικούς καί ἐρασιτέχνες τῶν Θετικῶν ἐπιστημῶν:
-Ἡ Θωρία τῆς Ἐξελίξεως στηρίζεται ἐπάνω σε γερά θεμέλια; Ἐάν ναί, σέ ποιᾶ;
-Μῆπως σέ ἐπιστημονικές ἀποδείξεις, ἤ μήπως σέ ἁπλές ἐνδείξεις;
-Ποίο ἆραγέ νά εἶναι, τό κατ΄ἐξοχήν ἐπιστημονικό πείραμα, τῶν Θετικῶν ἐπιστημῶν, καί ποίου τομέα, ἀπ΄ τό ὁποῖο νά ἀποδεικνύει περίτρανα, τήν μεταβολή ἤ καί τήν in vitro μετεξέλιξην, ἑνός καί μόνον εἶδους, σ΄ἕναν ἄλλο καί νέον εἶδος;
-Ὑφίσταται ἆραγέ, τέτοιο ἐπιστημονικό πείραμα, εἴτε παρατήρηση καί τέλος κάποια καταγεγραμένα ἀσφαλή ἐπιστημονικά συμπεράσματα;
-Μπορεί κάποιος νά μας παραθέσει ἀνάλογη σοβαρή βιβλιογραφία και πηγές;
-Ὅσον ἀφορά τώρα, στά περί τῆς Μεγάλης Ἔκρηξης, ποιό νά εἶναι τό σοβαρό ἐπιστημονικό δεδομένο, τό γεγονός καί τό ἀποδεδειγμένο ντοκουμέντο, περί τῆς ἀληθινότητας τῆς ἐν λόγῳ θεωρίας;
-Ποιός ἤ τί, προκάλεσε τό Big-ban; Ποιᾶ τά ἐπιστημονικά εὐρήματα, ποιές οἱ ἐπιστημονικές ἀποδείξεις; Καί πάλιν ἀπορούμεν μέ καλή τήν πίστη, χωρίς νά ἔχουμεν ἰδιαίτερες καί βασικές γνώσεις, περί τῶν Θετικῶν ἐπιστημῶν, ὑφίστανται ἆραγέ ἀποδείξεις ἤ ἔστω ἔνδείξεις περί τοῦτου; Καί ποιές;
-Τέλος, εἶναι ἐπιστήμη, νά ἀνάγονται, μερικές ἁπλές ἐνδείξεις, σέ ἀλάθητα πάγια ἐπιστημονικά καί σταθερά δεδομένα, καθῶς καί μή ἐξ ὁλοκλήρου ἀποδεδειγμένα στοιχεία, ὡς de facto ἀληθή γεγονότα;
-Ἐάν κυρίως, οἱ ἄθεοι ἐπιστήμονες, πιστεύουν ἀπόλυτα καί δογματικά, σέ τέτοιου εἶδους... ἐνδείξεις, καί μή ἀποδείξεις, δηλ. σε πράγματα τά ὁποία φανερώνουν σχετικά καί μερικά τήν ὅποια "ἐπιστημονική ἀλήθεια", ἐνῶ κατ΄οὐσίαν, δέν ἔχουν ἀκόμα καλά-καλά ξεκαθαρίσει, τελεσίδικα καί ἀποδεδειγμένα, μάλιστα in vitro, τότε γιατί ἆραγέ, νά κατηγορούνται, οἱ πιστοί θρησκευόμενοι Χριστιανοί, ὅταν ἰσχυρίζονται, ὅτι δέν ἔχουν ἐπιστημονικές ἀποδείξεις, περί τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, ἀλλά βασίζονται, σέ προσωπικές καί ὑποκειμενικές ἰσχυρές ἐνδείξεις; Ποιά ἡ διάφορά τῶν μέν ἐπιστημόνων μέ αὐτή τών Χριστιανών;
Π.Π.Ν.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...