5.12.12

Ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες μὲ RFID θὰ δώσει τὸ Βατικανὸ στοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς ἐργαζoμένους του

σχόλιο ID-ont: Αφού "είχαν αρχίσει να σκέφτονται αυτή την Κάρτα εδώ και χρόνια", μήπως η διαρροή έγινε σκόπιμα για να υπάρξει η αφορμή για να δοθεί;

 Μάθαμε σήμερα ὅτι τὸ Βατικανὸ ἔχει ἀποφασίσει νὰ χρησιμοποιήσει μία κάρτα ὡς ταυτότητα ἡ ὁποία εχει ἕνα μικρὸ-τσὶπ ἐνσωματωμένo στὸ ἐσωτερικό της καὶ ἡ ὁποία ειναι ικανη νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς συσκευὴ ἐντοπισμοῦ. Αὐτὴ ἡ κάρτα θα δοθεῖ στὸν κλῆρο καὶ τοὺς ἐργαζόμενους στὸ Βατικανό. Μία πηγὴ μέσα στὸ Βατικανὸ ἀναγνώρισε ὄτι ειχαν ἀρχίσει νὰ σκέφτονται αυτη τὴν Κάρτα εδω καὶ χρόνια, ἀλλὰ ἀρνήθηκε νὰ δώσει ὁποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά. Ἡ κοινὴ ὀνομασία τῶν ἐν λόγω συσκευῶν εἶναι RFID ἢ Radio Frequency Identification (Ταυτοποίηση μέσω Ραδιοσυχνοτήτων).
Ἡ ἔκδοση αὐτῶν τῶν Καρτών θὰ πραγματοποιηθεῖ κατὰ πάσα πιθανότητα απο τὴν 1η Ἰανουαρίου 2013. Τὸ Βατικανὸ βλέπει τὴν ἀνάγκη χρήσης καρτῶν ποὺ παρακολουθοῦνται, λόγω τῆς καταδίκης ἑνὸς ἀτόμου γιὰ κλοπὴ ἰδιωτικών εγγραφών του ποντίφικα καὶ τὴν διαρροή τους σὲ ἕναν Ἰταλὸ δημοσιογράφο σὲ μία "ἐνοχλητικὴ παραβίαση τῆς ἀσφάλειας ποὺ συγκλόνισε τὸ Βατικανὸ νωρίτερα αὐτὸ τὸ ἔτος", σύμφωνα μὲ....

τὴν ἐφημερίδα The Telegraph.

Ὑπάρχουν πολλοὶ ζηλωτὲς (fundamental) Χριστιανοὶ βλέπουν αὐτὸ τὸ θέμα ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς τρόπους μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἀντὶ-Χριστὸς μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ στὸν κόσμο, σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφή. Πολλὰ λέγονται στὴν Ἁγία Γραφὴ σχετικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ 666 καὶ πὼς αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς θὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου (Ἀποκ. 13:17 - "καὶ ἴνα μὴ τὶς δύνηται ἀγορᾶσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.")
Φυσικά, ἡ ἠλεκτρονικὴ Ταυτότητα/Κάρτα Ἐντοπισμοῦ ποὺ τὸ Βατικανὸ σχεδιάζει νὰ ἐφαρμόσει δὲν εἶναι (κατ' ἀνάγκην) τὸ "χάραγμα τοῦ θηρίου", καὶ σίγουρα δὲν εἶναι ὁ ἀριθμὸς 666, ἀλλὰ σίγουρα σημαίνει ὅτι τὸ Βατικανὸ χαράζει νέο τρόπο σκέψης γιὰ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία. Μὲ ἄλλα λόγια, εἶναι πρόθυμοι νὰ ρισκάρουν τὴ χρήση αὐτῶν τῶν συσκευῶν οἱ ὁποῖες προβληματίζουν πολλοὺς ὅταν συνδέονται μὲ τὶς προειδοποιήσεις τῆς βιβλικῆς προφητείας.
Στὶς ΗΠΑ πρόσφατα, σὲ ἕνα σχολεῖο τοῦ San Antonio, τὴν ὀργὴ τῶν γονέων καὶ τῶν μαθητῶν προκάλεσε ἡ σχολικὴ περιφέρεια μὲ τὴν ἀπόφασή της οἱ μαθητὲς νὰ φοροῦν τὴν Κάρτα παρακολούθησης σὲ ἕνα κορδόνι γύρω ἀπὸ τὸ λαιμό τους, ποὺ θὰ παρακολουθεῖ τὶς κινήσεις τους στὴν πανεπιστημιούπολη. Οἱ φοιτητὲς ποὺ δὲν θὰ φοροῦν τὶς συσκευὲς θὰ ὑποστουν τιμωρίες.
Ὅσο μπαίνουμε πιὸ βαθιὰ στὴν ἠλεκτρονικὴ ἐποχή, τόσο περισσότερα ἀπὸ αὐτοῦ του εἴδους τὰ πράγματα θὰ δοῦμε. Δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἀκούσει ἐὰν ἡ ἀμερικανὴ ἐκκλησία σχεδιάζει, ἢ χρησιμοποιεῖ παρόμοιες συσκευές.
http://www.secureidnews.com/2012/12/03/ ... using-rfid

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...