5.12.12

Παράμετροι των συνεορτασμών διά την επέτειον της Β΄ Βατικανίου «Συνόδου»


 
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ξανὰ στὸ Βατικανό! Ποῦ τὸν χάνεις, ποῦ τὸν βρίσκεις, στὰ «πόδια» τοῦ πάπα, ἀντάμα μὲ τὸν δεδηλωμένο παγανιστὴ δρυίδη καὶ «ἀρχιεπίσκοπο» τῶν Ἀγγλικανῶν Ρόουαν Οὐίλιαμς! Τὸν περασμένο Ὀκτώβριο ἑόρτασε ἡ «Ἁγία Ἕδρα» τὴν 50ή ἐπέτειο ἀπὸ τὴ σύγκληση τῆςΒ΄Βατικάνειας «Συνόδου» καὶ ὁ «δικός» μας, μαζὶ μὲ πολυπληθῆ συνοδεία ὀρθοόξων κληρικῶν ἔσπευσε νὰ συνεορτάσει μὲ τὸν «ἅγιο πατέρα» τὴ «μεγάλη ἐπέτειο»! Τὰ σχετικὰ βίντεο ἀπὸ τὸν συνεορτασμὸ ἔδειξαν ξεκάθαρα σκηνὲς «εὐλαβῶν» συμπροσευχῶν, κάτι ποὺ μᾶς ἔγινε συνήθεια καὶ δὲν μᾶς προκαλεῖ πιὰ ἐντύπωση! Κλαίει ἡ ψυχή μας μὲ τὰ τεκταινόμενα στὸν χῶρο τοῦ οἰκουμενισμοῦ, διότι ἡ κατάσταση βαίνει ταχύτατα στὸ χειρότερο! Ἀπὸ ποῦ καὶ ὡς ποῦ ἡ ἐπέτειος τῆς Β΄ Βατικανείου «Συνόδου» εἶναι μεγάλο γεγονὸς καὶ ἀξίζει «λαμπροὺς ἑορτασμούς»;

Ποιὰ ἀπὸ τὶς μύριες κακοδοξίες τοῦ παπισμοῦ καταδίκασε, γιὰ νὰ φέρει πιὸ κοντὰ τὸν ρωμαιοκαθολικισμὸ στὴν ἕνωσή του μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Δυστυχῶς καμιά! Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, πρόσθεσε καὶ ἄλλες, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν οἰκουμενισμό! Ἤτοι: τὸ «ἄνοιγμα» καὶ τὸ κάλεσμα τοῦ παπισμοῦ σὲ ὅλες τὶς πίστεις καὶ θρησκεῖες νὰ ἑνωθοῦν κάτω ἀπὸ τὸ σκῆπτρο τοῦ ρωμαίου ποντίφικα! Μὲ ἄλλα λόγια, τὴ θέσπιση ὡς «δόγμα χριστιανικῆς πίστεως», τοῦ ὁράματος τῆς φρικτῆς πανθρησκείας! Δὲν τρέφουμε τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ οἱ συνοδεύοντες αὐτὸν ὀρθόδοξοι δὲ γνώριζαν τί συνεόρταζαν μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ τοὺς ἄλλους αἱρετικούς! Σαφέστατα γνώριζαν καὶ γνωρίζουν τὴν ἀκόμη περισσότερο ἀπομάκρυνση τοῦ παπισμοῦ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μὲ τὴ Β΄ Βατικάνειο «Σύνοδο» καὶ γι’ αὐτὸ ἀνησυχοῦμε ἰδιαίτερα!Ἄλλωστε οἱ διαθρησκειακὲς συναντήσεις τύπουἈσίζης εἶναι ἀπόρροια καὶ ἐφαρμογὴ τῶν «δογμάτων» αὐτῆς τῆς ὀλέθριας παπικῆς «Συνόδου»! Κύριε ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ εἶδε!
Ορθόδοξος Τύπος, 23/11/2012

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...