19.6.12

Πῶς θά προκόψει τό Ἔθνος.


"...Ὁπου βρεθοῦνε δέκα Ρωμιοί, φτειάνουν κοινότητα. Συνάζουν πρῶτα χρήματα γιά τήν ἐκκλησιά. Ἅμα τήν χτίσουνεφέρνουν παπᾶ.  Ἔπειτα καί τίς γυναῖκες τους. Ὕστερα, μέ τούς δίσκους τῆς ἐκκλησιᾶς, συνάζουν χρήματα καί φτειάνουνε σκολειό. Τέλος, φέρνουνε δάσκαλο για τά παιδιά τους, καί νάτην  ἡ κοινότητα......¨Ο Ἑλληνισμός εἶναι μιά οἰκογένεια ἀπό Ἐλληνικές κοινότητες...Τό ἔθνος μας ὁλάκερο πάλι μέ κοινότητες θά προκόψη.
 

                                                                                           Ιων Δραγούμης

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...