7.5.12

ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ. ΜΟΝΟ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ.
Ένα συγκλονιστικό ντοκυμαντέρ που εξηγεί γιατί όλα τα κράτη του κόσμου χρωστάνε τόσα χρήματα ώστε να μην ξεχρεώσουν ποτέ, και πώς οι αργυραμοιβοί μέσω των κεντρικών τραπεζών ελέγχουν τα έθνη.


Εξηγεί γιατί τρέχετε και δεν φτάνετε.


“I am afraid the ordinary citizen will not like to be told that the banks can and do create money. And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hand the destiny of the people.”


Reginald McKenna, as Chairman of the Midland Bank, addressing stockholders in 1924."Φοβάμαι ότι ο μέσος πολίτης δέν θέλει να ακούσει ότι οι τράπεζες μπορούν και στην παραγματικότητα δημιουργούν χρήματα. Και αυτοί που ελέγχουν το χρέος του έθνους κατευθύνουν την πολιτική των κυβερνήσεων και κρατάνε στην παλάμη του χεριού τους την μοίρα των ανθρώπων."


Reginald McKenna, ως Πρόεδρος της Midland Bank, απαυθυνόμενος στους μετόχους της το 1924.“The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it. The process by which banks create money is so simple the mind is repelled. With something so important, a deeper mystery seems only decent.” John Kenneth Galbraith (1908- ), former professor of economics at Harvard, writing in ‘Money: Whence it came, where it went’ (1975).


Ελεύθερη δική μου μετάφραση:


"Η μελέτη του χρήματος, περισσότερο απο όλα τα πεδία των οικονομικών, είναι αυτή, στην οποία η πολυπλοκότητα χρησιμοποιείται για να μεταμφιέσει την αλήθεια και να την αποφύγει, και όχι για να την αποκαλύψει.Η διαδικασία με την οποία οι τράπεζες δημιουργούν χρήματα είναι τόσο απλή, που ο νούς την απωθεί σαν απίθανη. Με κάτι τόσο σημαντικό, μόνο ένα βαθύτερο μυστήριο μοιάζει αξιοπρεπές.

John Kenneth Galbraith (1908- ), πρώην Καθηγητής οικονομικών στο Harvard, που έγραψε: "Χρήμα: Απο κεί που ήρθε, εκεί πήγε (1975)".
ΟΙ ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΙ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΠΤΗΤΑ

The Money Masters [Greek Subtitles] from Zeitgeist Greece on Vimeo.

 ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΜΟΝΟ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...