18.10.11

Εκπρόσωποι της «Νέας Εποχής» και η σχέση τους με τον Αποκρυφισμό.


Ἐκπρόσωποι τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί ἡ σχέσις τους μέ τόν ἀποκρυφισμόν

Πρωτ. Βασιλείου  Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ἡ ἀπαρχή τῆς δημόσιας παρουσίας τοῦ κινήματος τῆς "ΝέαςἘποχῆς" στήν ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 ἔγινε ἀφορμή προϊόντος τοῦ χρόνου, κάποιοι φανατικοί θιασῶτες της νά ἀναδειχθοῦν σέ βασικούς ἐκπροσώπους καί ἐκφραστές αὐτοῦ τοῦ ἑτερόκλητου καί ἀντιχριστιανικοῦ κινήματος.
Ἀπό τίς θέσεις τους, ἀλλά καί μέ τήν ἰδιότητά τους, ὅλοι αὐτοί ἐργάστηκαν ἀόκνως γιά νά προωθήσουν καί νά διαδώσουν τό πνεῦμα, τό φρόνημα καί τόν τρόπο ζωῆς τῆς "Νέας Ἐποχῆς".

Μέ βιβλία, ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές παρεμβάσεις, μέ συνεντεύ ξεις σέ ἐ φημερίδες, μέ ἄρθρα σέ κοσμικά περιοδικά, καί γενικά μέ κάθε πρόσ φορο μέσο, χρησιμοποιώντας ἀκόμα καί τή διασύνδεσή τους μέ «διαμορφωτές γνώμης» τῶν ΜΜΕ κατάφεραν νά ἀναδειχθοῦν ὄχι μόνο θιασῶτες, ἀλ λά καί οὐσιαστικοί ἐκφραστές αὐτοῦ τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ κινήματος.

Θά ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά κάποιους ἀπό τούς πιό γνωστούς διεθνῶς ἐκφραστές τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ κινήματος τῆς "Νέας Ἐποχῆς".
Ὅλοι αὐτοί ὑπῆρξαν διαφορετικοί ὡς πρός τόν τόπο καταγωγῆς, τό ἐπάγγελμα, τίς σπουδές . Εἶχαν ὅμως ὅλοι κάτι κοινό, ἐκτός ἀπό τό Νεοποχίτικο φρόνημά τους. 

Αὐτό τό κοινό εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ μεγάλοι καί γνωστοί θιασῶτες τῆς "Νέας Ἐποχῆς" εἶχαν σχέση μέ διάφορες μορφές ἀποκρυφισμοῦ. Τυχαῖο; Νομίζουμε ὄχι, ἄν ἀναλογιστοῦμε ὅτι ὁ ἀποκρυφισμός εἶναι ὁ χῶρος, πού γέννησε καί θρέφει τή "Νέα Ἐποχή".

1.
Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό τούς ἀρχικούς πρωταγωνιστές τῆς κοινότητας Findhorn τόν Peter Caddy (1917-1994) καί τή σύζυγό του Ἔϊλιν.
Ὑπῆρξαν ἀποκρυφιστές καί ἀργότερα υἱοθέτησαν καί τό νεοπαγανισμό στήν κοινότητα τῆς Findhorn Βόρειας Σκωτίας. Ὁ Peter Caddy ἦταν ὀπαδός τῆς Θεοσοφίας, ἐνῶ ἡ Ἔϊλιν Caddy ἡ σύζυγός του ἠσχολεῖτο μέ τόν πνευματισμό καί ἦταν μέντιουμ.

2.
Τή δεκαετία τοῦ 1980 ἡ ἠθοποιός Shirley Maclaine ἐπέδρασε καταλυτικά γιά τή διάδοση τῶν Νεοποχίτικων ἀντιλήψεων. Σέ κάθε συνέντευξή της, σέ κάθε δημόσια ἀναφορά της, ἐξέφραζε ἀντιλήψεις καί ἀπόψεις τῆς "Νέας Ἐποχῆς". Καί ὅμως εἶναι ὀπαδός τῆς μετενσάρκωσης καί ἀσχολεῖται μέ τό channelling.
Ἡ ἴδια μάλιστα εἶχε ὑπάρξει ὀπαδός ἑνός ἀπό τά πιό γνωστά μέντιουμ στίς ΗΠΑ τῆς Νάϊτ Τζ (1946-), ὅπως εἶναι γνωστή, ἡ ὁποία ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι κανάλι ἐπικοινωνίας γιά τό «Ράθμα» μιά δῆθεν φωτισμένη ὀντότητα, πού ὑποτίθεται ὅτι ἔζησε πρίν 35.000 χρόνια στή γῆ.
Ἡ Σίρλεϋ Μακλέϊν ὀνομάζεται καί θεωρεῖται ὡς «γκουρού» τῆς "Νέας Ἐποχῆς".

3.Ὁ David Spangler
(1945-) μυστικιστής, ἐκδότης καί πρώην μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου Findhorn, καί συγγραφέας πολλῶν νεοεποχίτικων βιβλίων. Θεωρεῖται ἀπό τούς κυριότερους ἐκπροσώπους τῆς "Νέας Ἐποχῆς". 
Κύριο μέλημά του, ἡ δημιουργία μιᾶς νέας πλανητικῆς συνειδήσεως, πού θά λειτουργήσει ὡς κινητήρια δύναμη προωθήσεως ἑνός πλανητικοῦ νοῦ καί ψυχῆς, πού θά ὠθήσουν τήν ἀνθρωπότητα πρός τά ἐμπρός καί θά τή συνδέσουν μέ τήν ὁλότητα τῆς φύσης.

Οἱ ἐπιδόσεις του καί οἱ σχέσεις του μέ τόν ἀποκρυφισμό εἶναι πολυεπίπεδες. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά,
ἐπικοινωνία μέ ἀόρατες ὀντότητες, ἐξωσωματικές ἐμπειρίες, μετενσάρκωση, ἐπαφή μέ ἐξωγήϊνους, συνεργασία μέ διάμεσους τοῦ channelling, ἐπίσκεψη καί παραμονή ἐπί τριετία στό Findhorn κ.ἄ.
4. Εὐρύτατα γνωστός θιασώτης καί θεωρητικός τῆς Νέας Ἐποχῆς ἦταν ὁ Ἄγγλος γεωπόνος George Trevelyan (1917-1996). Τό ὄνομά του κατατάσσεται μεταξύ τῶν «προφητῶν» τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Εὐρύτατα γνωστά στούς νεοεποχίτικους κύκλους ἦταν τά «ἐσωτερικά ἀναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας», πού ἐκπαίδευαν ἀνθρώπους, γιά νά γίνουν ἐκφραστές και πολλαπλασιαστές τῶν ἀντιλήψεων τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου, πού ξεκινοῦσε.
Τʼ ὄνομά του ἐπίσης εἶναι συνδεδεμένο μέ τή νεο- εποχίτικη κοινότητα Findhorn τῆς Σκωτίας, πού ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει. Ὑπῆρξε βαθιά ἐπηρεασμένος ἀπό τή θεοσοφία. Πολλές ἀπό τίς τοποθετήσεις του νοηματοδοτοῦν ταν ἀπό τά ἀποκρυφιστικά παραδοξολογήματα τῆς θεοσοφικῆς κινήσεως. Ἐπιχείρησε νά συνδέσει μέ ἀφορμή τό Findhorn τήν "Νέα Ἐποχή" μέ τήν οἰκολογία.

5. Ἡ Marilyn Grasso Ferguson (1938-) κατατάσσεται ἐπίσης στούς "προφῆτες" τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Πασίγνωστο μπέστ-σέλλερ ὑπῆρξε τό βιβλίο της τή δεκαετία τοῦ 1980 "Ἡ συνωμοσία τοῦ Ὑδροχόου".  Σέ αὐτό οὔτε λίγο οὔτε πολύ ἀναφέρεται σύν τοῖς ἄλλοις, ὅτι ἐκφραστές τῶν νεοεποχίτικων ἀντιλήψεων ὑπάρχουν ἤδη σέ κάθε κοινωνικό στρῶμα. Ἡ Φέργκιουσον συνδυάζει τήν ἐνασχόληση μέ τόν Ὑπερβατικό διαλογισμό καί τόν Ἐσωτερισμό.

Τά ὀνόματα πού ἀναφέραμε, ἀποτελοῦν κάποιους ἀπό τούς πιό γνωστούς ἐκφραστές τῆς "Νέας Ἐποχῆς" σέ μιά ἐποχή πού τό δια- δίκτυο ἦταν ἀνύπαρκτο. Σήμερα, ἡ παρουσία τοῦ ἀποκρυφισμοῦ εἶναι πιά ἐμφανέστατη σέ δεκάδες νεοεποχίτικες ὁμάδες, ὀργανώσεις παραθρησκευτικοῦ χαρακτήρα καί νεοεποχίτικης ταυτότητας στούς διαδικτυακούς τόπους τους.

Ἱδρυτές, ἀρχηγοί καί ὑπεύθυνοι τέτοιων παραθρησκευτικῶν νεοεποχίτικων μορφωμάτων μιλοῦν γιά καθοδήγηση ἀπό δῆθεν φωτεινές ὀντότητες ἄλλων πλανητικῶνἀστρικῶν πεδίων ἤ καί παρελθόντων ἐποχῶν.
Μέ βάση βεβαίως τήν ἁγιοπατερική διδασκαλία δέν εἶναι δύσκολο νά ἀντιληφθοῦμε τί εἶναι οὐσιαστικά αὐτές οἱ ὑποτιθέμενες φωτεινές ὀντότητες ἤ πνεύματα.

Ορθόδοξος Τύπος 14 Οκτωβρίου 2011

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...