28.10.11

Πιστεύετε στα θαύματα; Ιστορίες από το μέτωπο με την Κυρά της Μάχης.

http://olympiada.files.wordpress.com/2010/08/14-ce97ce9acea5cea1ce91cea4ce97cea3cea1cea91985.jpg?w=149&h=198&h=198Όταν ο Γηγενής κάνει την υπέρβαση, όταν αφήνει το περιοριστικό Εγώ για το Εμείς, απελευθερώνεται. Αυτό οι Έλληνες το ξέρουν καλά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μοναδικός Εθνικός Ύμνος που δεν υμνεί κάποια κρατική οντότητα, κάποια φυλετική ανωτερότητα, κάποια πολιτική κατεύθυνση αλλά την Ιερά Πανανθρώπινη Αξία της Ελευθερίας, είναι ο Ελληνικός.
Όταν οι άνθρωποι εγείρονται για να την υπηρετήσουν, κάνουν μία μεταφυσική, μία υπερβατική πράξη. Ενθουσιάζονται – Εν Θεώ Ουσία.  Διότι πάντα, Στη μητέρα των μαχών, ο σκοπός θα κρίνει το αποτέλεσμα.
Δείτε τις ιστορίες από το μέτωπο για την Κυρά της Μάχης που στέκει εκεί, από τις Θερμοπύλες μέχρι το Λιοπέτρι της Κύπρου. Ίσως εντέλει η Ελλάδα να έχει στρατηγό. Και μία χούφτα στρατιώτες, πάντα αρκούσαν:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...