21.10.11

Ο νόμος του ΑΜΚΑ, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη

κοιτάξτε πως συνδεέι του Νόμου 3655/2008 Άρθρο 153 παρ. 1 και 2 με την Αποκάλυψή του Ιωάννη και τα συμπεράσματα δικά σας.Αποκάλυψη Ιωάννη Κεφαλαίο 13, Εδάφια 16 εώς 18.:


16 Και ποιεί παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωσιν αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι το μετωπον αυτων

17 και ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου

18 ωδε η σοφια εστιν ο εχων νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθμος αυτου εξακοσιοι εξηκοντα εξ

Νόμος 5536/2008 παρ. 1 και 2
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
1. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ο οποίος καθιερώθηκε με το άρθρο 64 του ν.2084/1992 που συμπληρώθηκε με την παρ.8 του άρθρου 20 του ν.2556/1997, το άρθρο 39 του ν.2676/1999 και την παρ.8 του άρθρου 62 του ν.3518/2006 από 1.6.2009 καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποιήσης όλων των πολιτών της Χώρας.
2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία  ούδεις δυνάται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφόρες, να εκδώσει ή ανανεώση βιβλιάριο ασθένειας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποιος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντίστοιχων παραστατικών.


ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γιατί αυτός ο νόμος 5536/2008 στο Άρθρο 153, παρ. 2 το γράφει με καθαρεύουσα (ούδεις δυνάται..), ενώ όλοι οι νόμοι γράφεται με την δημοτική γλώσσα;

Νόμος 3655/2008 ΑΜΚΑ Νόμος 3655/2008  ΑΜΚΑ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...