21.10.11

Τα λόγια που γίνονται πράξη

‘ Η παρούσα ευκαιρία οικοδόμησης μιας ειρηνικής και αλληλεξαρτώμενης
παγκόσμιας τάξης δεν θα είναι ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα ..
Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της παγκόσμιας μεταμόρφωσης.
Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η κατάλληλη μεγάλη κρίση
και τα έθνη θα δεχθούν τη Νέα Παγκόσμια Τάξη “
                           D. Rockefeller – 1994

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...