18.10.11

Το “θεοσεβές μίσος” των Ιεχωβάδων

Η εταιρεία «Σκοπιά» απαλλάσσει τους «μάρτυρες του Ιεχωβά» από την εντολή της αγάπης προς τα «ερίφια» και τους καλεί να αναπτύξουν στη θέση της τις «θεοσεβείς ιδιότητες του μί­σους».

«Πρέπει να μισούμε με την πιο αληθινή έννοια, η οποία είναι το να δείχνωμε άκρα και ενερ­γό αποστροφή, να θεωρούμε κάτι αηδές, απεχθές, ρυπαρό, να το βδελυσσώμεθα. Ασφαλώς οποιοιδήποτε μισούν τον Θεό, δεν είναι κατάλληλοι να ζουν στην ωραία του γη… Τι κάνετε με κάτι αη­δές ή απεχθές που βδελύσσεσθε ή αποστρέφεσθε;…. Αυτή ακριβώς πρέπει να είναι η στάσις μας απέναντι εκείνων που μισούν τον Ιεχωβά… Μ’ αυτούς δεν έχομε μερίδα ή ενδιαφέρον, ούτε έχομε στοργή γι’ αυτούς».(Σκ. 1953, σ. 59).....
«Δεν υπάρχει λύπη, όταν ο Ιεχωβά καταστρέψει τους κακοποιούς. Μάλλον θα πρέπει να υπάρ­χει χαρά, διότι έφυγαν από τη μέση. Φερνόμαστε έτσι ώστε να συμβάλλουμε στη χαρά ή στην “ευφροσύνη” των άλλων;»
Από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «ΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ» Αθήνα 1994

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...