18.3.11

πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων

ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ
  
Ματθ.24.6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ' οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. 
ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 

O OHE ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...