18.3.11

ΤΑ ΥΠΟΥΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΜΚΑ

ΑΜΚΑ :
Εἶναι μιά ἁπλῆ κάρτα; Ἐνημέρωση, τοποθέτηση, ὁμολογία.Ἀπό τήν 1η Ἰουνίου 2009 καθιερώθηκε ἡ ὑποχρεωτική παραλαβή τοῦ ΑΜΚΑ, πού εἶναι γραμμένος πάνω σέ μιά ἁπλῆ κάρτα σάν ταυτότητα. Τήν κάρτα αὐτή τοῦ ΑΜΚΑ ὑποχρεωτικά ἔχουν παραλάβει προγενέστερα ὅλοι οἱ νομιμοποιηθέντες στή χώρα μας μετανάστες.
Καλούμαστε λοιπόν καί μεῖς, οἱ νόμιμοι Ἕλληνες πολῖτες μέχρι τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Σεπτεμβρίου 2009 νά τήν παραλάβουμε. Ἄν ἀρνηθοῦμε, ἀπειλούμαστε ἀπό τό ἄρθρο 153 τοῦ νόμου 3655/2008:
· Νά μήν ἔχουμε τό δικαίωμα ἐργασίας καί συνταξιοδότησης.
· Νά μήν ἔχουμε ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί ἀσφάλιση.
· Νά μήν πληρωνόμαστε μισθούς, ἐπιδόματα, συντάξεις.
· Νά στερούμαστε σχεδόν πάσης δικαιοπραξίας.
Τί εἶναι ὅμως ὁ ΑΜΚΑ;
Ἀπό συνεντεύξεις ἁρμοδίων κρατικῶν παραγόντων γνωρίζουμε ὅτι δέν πρόκειται γιά μιά ἁπλῆ κάρτα καί ἕνα ἁπλό ἀριθμό ἰατροφαρμακευτικῆς ἀσφάλισης. Αὐτή ἡ ἁπλῆ κάρτα σύντομα θά ἀλλαχθεῖ καί θά γίνει τελικά ἠλεκτρονική. Θά γίνει σάν τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες πού χρησιμοποιοῦνται σέ ἄλλα Εὐρωπαϊκά καί Ἀμερικανικά Κράτη.
Παλαιότερες ἀντιδράσεις
Ὄχι μόνο τώρα, ἀλλά ἀπό πολύ παλαιότερα ἀνησυχούσαμε καί ἀντιδρούσαμε γιά τήν προτεινόμενη ἀπό διάφορες κυβερνήσεις τῆς χώρας μας καθιέρωση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἤ ἠλεκτρονικῶν καρτῶν. Τήν ἀντίδρασή μας αὐτή εἶχαν συνειδη­τοποιήσει οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας καί γιά αὐτό δέν βιάζονταν ἄκομψα νά μᾶς τίς ἐπιβάλουν. Ὁ καγκελάριος μάλιστα τῆς Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ τό 2000 εἶχε πεῖ, ὅτι ἐφόσον οἱ Ἕλληνες ἀντιδροῦν στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, ἄς τούς δώσουμε μιά ἄλλη κάρτα ἠλεκτρονική. Ἔτσι μεθοδεύτηκε στίς μέρες μας ὁ ΑΜΚΑ, μέ προοπτική τή θέσπιση ὄχι ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας ἀλλά κάρτας ἠλεκτρονικῆς.
Συνθήκη Σένγκεν
Οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες καθιερώθηκαν τό 1986 γιά πρώτη φορά μέ τό νόμο 1599 τοῦ Κουτσόγιωργα «περί ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καί τοῦ ΕΚΑΜ». Κινητοποιήσεις κληρικῶν καί λαϊκῶν μαζί μέ τήν ἀντίδραση τοῦ τότε ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ κατέστησαν ἀνενεργό τό νόμο. Ἐφαρμόσθηκε ὅμως ὁ Α.Φ.Μ., ἕνας ἀριθμός πού χαρακτηρίζει διά βίου τόν πολίτη στίς οἰκονομικές του συναλλαγές.
Ἀπό τῆς 8ης Δεκεμβρίου 1997 ἐφαρμόστηκε καί στήν πατρίδα μας ἡ Συνθήκη Σένγκεν. Γιά νά λειτουργήσει τό ὅλο σύστημά της ἔπρεπε ὑποχρεωτικά νά ἐκδοθοῦν οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Τότε στίς 9 Φεβρουαρίου 1998 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔστειλε τήν ὑπ’ ἀριθμό 2641 ἐγκύκλιο πρός τόν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό. Ἔγινε μιά ἀντικειμενική κριτική τῆς Συνθήκης πού συμπληρώθηκε καί μέ τήν ἄποψη τοῦ ἰδίου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, τό ὁποῖο μέ σειρά ἐκθέσεων στιγματίζει τή Συνθήκη γιά «ἔλλειψη διαφάνειας καί δημοκρατικοῦ ἐλέγχου».
Τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο
Ἡ Συνθήκη Σένγκεν ἀποτελεῖ τό πρῶτο ἐπίσημο ἰδεολογικό ὑπόβαθρο τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς κορωνίδα τῆς δημιουργίας, πεποιημένο ἀπό αὐτά τά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ μέ αὐτονόητη τή συνεργασία τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Συνθήκη Σένγκεν θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ἔνοχο, γιαυτό θά πρέπει παντοῦ καί πάντοτε νά ἀποδεικνύει κατά τό δυνατόν τήν ἀθωότητά του. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στηριζομένη καί στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη καί στήν ἑρμηνευτική παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐξακολουθεῖ νά θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ, μολονότι φέρει μεταπτωτικά «στίγματα πταισμάτων». Ὁ ΑΜΚΑ, οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τελικά – μή γένοιτο – τό χάραγμα ἀποτελοῦν βδελυκτά τέκνα τῆς Συνθήκης Σένγκεν, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ μέ τήν ἰσχύ της νά διαποτίζει ἰδεολογικά τήν Εὐρώπη καί κατ’ ἐπέκταση τήν παγκόσμια κοινότητα.
Ἠλεκτρονικές ταυτότητες
Ὅσον ἀφορᾷ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες συνιστοῦσε ἡ Ἱερά Σύνοδος στούς πιστούς νά μή τίς δεχθοῦν, ἐφόσον ὁ βασικός κωδικός τους θά εἶναι ὁ δυσώνυμος καί ἀπαράδεκτος ἀριθμός 666, ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου.
Λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας, ἦταν ἑπόμενο καί ἡ διοικοῦσα Μητέρα Ἐκκλησία, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά τοποθετηθεῖ ἀρνητικά, ἀναγνωρίζουσα τή σοβαρότητα τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ.
Νόμοι, Ἄρθρα ΑΜΚΑ
Παρά ταῦτα καθιερώθηκε ὁ ΑΜΚΑ μέ τό ἄρθρο 64 τοῦ Ν. 2084/1992 καί συμπληρώθηκε μέ τήν παράγραφο 8 τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Ν. 2556/1997, τό ἄρθρο 39 τοῦ Ν. 2676/1999 καί τήν παράγραφο 8 τοῦ ἄρθρου 62 τοῦ Ν. 3518/2006. Τέλος σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 153 τοῦ Νόμου 3655/2008 ὁρίζεται ὁ ΑΜΚΑ ὡς ὁ ἀριθμός ἐργασιακῆς καί ἀσφαλιστικῆς ταυτοποίησης ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ὑποχρεωτικά. Στήν παράγραφο 2 τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου συνιστᾶται ἡ ἀναγραφή τοῦ ΑΜΚΑ σέ κάθε ἔγγραφο τοῦ πολίτη στήν ἐργασία, τήν ἀσφάλεια καί τήν προστασία ὑγείας. Κατά συνέπεια ἐπιβάλλεται ἐκβιαστικά ἡ ἀποδοχή του καί παραλαβή ἀπ’ ὅλους τούς πολῖτες. Οἱ γονεῖς μάλιστα ἔχουν τήν ὑποχρέωση νά κάνουν τίς νόμιμες ἐνέργειες γιά νά παραλάβουν ΑΜΚΑ καί γιά τά ἀνήλικα τέκνα τους.
Η.ΔΙ.Κ.Α.
Συγκεκριμένα χορηγεῖται ἀπό τήν Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, δηλαδή ἀπό τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης, πού εἶναι ἀνώνυμη ἑταιρεία τοῦ δημοσίου καί ἐποπτεύεται ἀπό τή Γ.Γ.Κ.Α (Γενική Γραμματεία Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων).
Ἰδιωτική Ἑταιρεία ΕΠΑΦΟΣ
Ὅμως τήν παραγωγή ὅλων τῶν ἐπίμαχων ἀριθμῶν ἔχει ἀναλάβει ἡ ἰδιωτική ἑταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ ἡ ὁποία ἐξειδικεύεται σέ ἐκπαιδευτικά προγράμματα διαχειρίσεως διαφημιστικοῦ ὑλικοῦ γιά τά Μ.Μ.Ε. Κάθε ἀπροκατάληπτος πολίτης πού μαθαίνει αὐτήν τήν πληροφορία, ἀμέσως αἰσθάνεται μιά ἀνασφάλεια. Σέ ἀρκετές ἱστοσελίδες σχολιάζεται μέ καχυποψία ἡ ἀνάθεση αὐτοῦ τοῦ τόσο ὑπεύθυνου ἔργου σέ μιά ἰδιωτική ἑταιρεία. Ποιός μπορεῖ νά ἐγγυηθεῖ ὅτι τά προσωπικά εὐαίσθητα δεδομένα θά μείνουν ἀπόρρητα ἀπό ἕνα ἰδιωτικό φορέα; Τό πρακτορεῖο εἰδήσεων Reuters ἔχει ἀνακοινώσει ὅτι παραπε­τάχτηκαν προσωπικά στοιχεῖα γιά τό μισό Βρετανικό πληθυσμό. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει ἀσφάλεια, μυστικότητα καί σωστή φύλαξη τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων, πού θά κυκλοφοροῦν εἴτε ἐντός εἴτε ἐκτός τῶν ἐπικείμενων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν, ἐν γνώσει μας ἤ ἐν ἀγνοίᾳ μας.
Μέ τό ἄρθρο 61 τοῦ Ν. 3518/2006 πού προμνημονεύσαμε συνιστᾶται εἰδικό τμῆμα ὑποστήριξης Ἐθνικῶν Μητρῴων Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μέ ἔργο τήν ἐπίβλεψη, τόν ἔλεγχο καί συντονισμό ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων φορέων ὡς καί τήν παροχή στοιχείων ἀπό τά Μητρῷα σέ φορεῖς τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Ε.Ε. Οὔτε στό νόμο αὐτό οὔτε σέ ἄλλο σχετικό προβλέπεται κάποιο δικαίωμα ἐλέγχου τοῦ πολίτη στά στάδια παραγωγῆς τοῦ ἀτομικοῦ του ΑΜΚΑ. Ἡ ἰδιωτική ἑταιρεία ΕΠΑΦΟΣ θά ἔχει δικαίωμα νά χειρίζεται τά στοιχεῖα μας. Ὁ ἴδιος ὁ πολίτης δέν θά ἔχει κανένα δικαίωμα νά ἐλέγχει τά δικά του στοιχεῖα.
Σύγχρονα Μικροτσίπς
Ἡ ἤδη δοθεῖσα κάρτα φαίνεται μιά πολύ ἁπλῆ κάρτα χωρίς τσίπ καί κατά πᾶσα πιθανότητα χωρίς bar code. Σύμφωνα μέ συνέντευξη τύπου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἀπασχόλησης κ. Δημοσθένη Μαμμωνᾶ θά ἐπακολουθήσει ἡ ἑπόμενη κάρτα, πού θά ἔχει τό τσίπ. Τά ἐξελιγμένα καί σύγχρονα μικροτσίπς ἔχουν μεγάλη χωρητικότητα. Διαφέρουν ἀπό τά παλαιότερα ὅσο μιά σφεντόνα ἀπό ἕνα ὑπερσύγχρονο ὅπλο. Μποροῦν νά ἀποθηκεύσουν ἄπειρους χαρακτῆρες. Εἰδικά γιά τήν ἐπερχόμενη ἠλεκτρονική ταυτότητα θά ὑπάρχουν τέσσερις χῶροι. Ὁ πρῶτος γιά ὅλα τά θέματα τῆς ὑγείας, ὁ δεύτερος γιά ὅλα τά οἰκονομικά θέματα (πληρωμές καί μισθοί), ὁ τρίτος γιά συναλλαγές μέ δημόσιους φορεῖς καί ὁ τέταρτος γιά ὅλα τά ὑπόλοιπα.
Ὅλες οἱ συναλλαγές μας
Μέσῳ αὐτῆς θά γίνονται ὅλες οἱ συναλλαγές μας:
· Γύρω ἀπό θέματα διορισμῶν, ἐργασίας, συνταξιοδότησης
· Γύρω ἀπό τά θέματα ὑγείας, φαρμάκων καί ἰατρικῆς περίθαλψης
· Γύρω ἀπό τά θέματα μισθοδοσίας μας, οἰκονομικῶν συναλλαγῶν μέ διάφορους φορεῖς.
· Γύρω ἀπό θέματα συναλλαγῶν μέ ὅλους τούς δημόσιους φορεῖς.
Ἀκόμα bar code;
Τί θά γίνει ὅμως μέ τό bar code καί μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666; Οἱ προηγούμενες κυβερνή­σεις σεβάστηκαν τελικά καί τή χριστιανική συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί τό Ἑλληνικό Σύνταγμα. Ἡ παροῦσα κυβέρνηση τί θά κάνει;
Ἀντιρρησίες Συνειδήσεως;
Τό Ἑλληνικό Δίκαιο ὑπῆρξε τόσο εὐέλικτο πού παρέσχε προστασία ἀκόμη καί στούς ἀντιρρησίες συνειδήσεως, ὅπως π.χ. θέσπιση ἐναλλακτικῆς θητείας γιά τούς μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, μέ τό νόμο 2510/1997. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί θά ἀντιμετωπισθοῦν μέ ἄλλο κριτήριο ὡς ταλιμπάν, ὡς φανατικοί; Μά καί αὐτοί ὑπερπροστατεύονται στή χώρα μας. Πρόσφατα ἡ Ἑλληνική κρατική μηχανή μαζί μέ τούς δημοσιογράφους ἐπέδειξαν ἀσύλληπτη «κατανόηση» πρός τό «διωκόμενο» Μουσουλμᾶνο πρόσφυγα, πού τοῦ κατάστρεψαν κάποιοι μιά σελίδα τοῦ Κορανίου του.
Προνόμια τοῦ Σουλτάνου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
Ὁ Σουλτάνος κατακτητής μετά τήν πτώση τῆς Βασιλευούσης, ἀμέσως μετά τήν διοικητική ὑπαγωγή της στήν Τουρκική αὐλή, ἔδωσε προνόμια στόν Πατριάρχη καί γενικότερα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στούς Ὀρθοδόξους. Σήμερα οἱ Ὀρθόδοξοι καί τό Ὀρθόδοξο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας καταπιέζονται ἀπό τήν Τουρκική ἀνθελληνική ἐξωτερική πολιτική. Ὅσοι δέν πάρουμε τίς κάρτες τοῦ ΑΜΚΑ γιά λόγους χριστιανικῆς συνειδήσεως θά ἀντιμετωπισθοῦμε ὅπως καί οἱ Ἕλληνες Ὀθρόδοξοι στήν Τουρκία καί τό Ὀρθόδοξο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Θά καταντήσουμε «διωκόμενοι» ὡς μειονότητα στήν πατρίδα μας; Μά ἡ πατρίδα μας ἔχει ἐπιδείξει ἄριστη συμπεριφορά πρός τίς μικρές μειονότητες τῶν μεταναστῶν μέχρι σήμερα, ἐν ἀντιθέσει πρός ἄλλα Εὐρωπαϊκά κράτη πού συμπεριφέρονται ἐντελῶς ἀπάνθρωπα στούς οἰκονομικούς μετανάστες.
Μάλιστα φθάσαμε στό ἔπακρο τῆς εὐαισθησίας πρός τίς μειονότητες μέσα στήν πατρίδα μας. Φθάσαμε στό σημεῖο νά ἀπαλείψουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες τό θρήσκευμα ἀπό τίς ταυτότητές μας, γιά νά μή σοκάρονται καί νά μή στεναχωροῦνται, ὑποτίθεται, οἱ ἀδύνατοι καί φτωχοί μετανάστες. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἔκανε τίς λαοσυνάξεις γιά νά ἀποφύγει τήν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητές μας. Τότε ὁ Ἑλληνικός λαός ἔδειξε ἔντονα ὁμολογιακή συμπεριφορά. Τώρα τί θά γίνει;Ἡ κυβέρνηση ἔσπευσε νά ἀνακοινώσει ὅτι ἔχουν πάρει τόν ΑΜΚΑ ἄνω τῶν 7.000.000 πολιτῶν. Εἶναι γεγονός ὅτι πράγματι τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἰουνίου τά ΚΕΠ ἦταν ἀσφυκτικά γεμάτα ἀπό τούς πολῖτες πού ζητοῦσαν πανικόβλητοι τόν ΑΜΚΑ. Δέν ἀναφέρουν ὅμως τά Μ.Μ.Ε. τίς ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν, πού ἔχουν σωστά ἐνημερωθεῖ καί γνωρίζουν τί εἶναι ὁ ΑΜΚΑ. 


Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...