26.3.11

ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ

Η κρατούσα ελλαδική Εκκλησία επισήμως αναγνωρίζει όλα τα «μυστήρια» των Προτεσταντών, Ρωμαιοκαθολικών και πάσης φύσεως αιρετικών.
Τον τελευταίο καιρό όμως η κρατούσα ελλαδική Εκκλησία, παντελώς μυστικά, ύπουλα και δόλια, με ένα επί πλέον κτύπημα «κάτω από τη μέση», αποσκοπώντας να οδηγήσει τους απλούς ορθοδόξους χριστιανούς πολίτες σε παραπλάνηση και τους Γ.Ο.Χ. σε αδιέξοδο, έπαψε να αναγνωρίζει τα Μυστήρια των Γ.Ο.Χ., προφασιζόμενη ότι στερούμαστε αποστολικής διαδοχής. Είναι πασιφανές ότι ψευδόμενη προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους ημιμαθείς και να παραπλανήσει τους αδαείς επί του θέματος.


 Όλοι γνωρίζουν ότι η αποστολική διαδοχή μας προέρχεται από υπερόριες χειροτονίες εκ της Ρωσικής Εκκλησίας της διασποράς. Γι’ αυτή μας την ενέργεια αποκλειστικοί υπεύθυνοι είναι μόνο αυτοί, που με τους διωγμούς που είχαν εξαπολύσει εναντίον μας, μας απαγόρευαν να κτίσουμε Εκκλησίες και να λατρεύουμε τον Χριστό πιστά ακολουθούμενοι «κατά γράμμα» τους κανόνες των Αγίων Πατέρων.
Όμως αυτοί έχουν αποστολική διαδοχή; π.χ. ο αιρετικός Νεστόριος είχε ορθόδοξη χειροτονία. Όταν όμως περιέπεσε στην αίρεση η σύνοδος τον καθαίρεσε και δεν αναγνώρισε τα μυστήρια που είχε τελέσει.
Η διαδοχή διατηρείται εκεί όπου πρεσβεύουν ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Γι’ αυτό από το σχίσμα του 1054 και εντεύθεν η ορθόδοξη Εκκλησία δεν αναγνώριζε τα μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών, όχι γιατί δεν είχαν αποστολική διαδοχή, αλλά γιατί την απώλεσαν λόγω των αιρέσεών τους.

Ας αναλογιστούν οι ιερείς της κρατούσης Εκκλησίας αν αυτοί διατηρούν την αποστολική τους διαδοχή, συμπροσευχόμενοι και μετέχοντες στις παπικές αιρέσεις αναγνωρίζοντας τα κακόδοξα «μυστήρια» τους και ύστερα ας κρίνουν την κανονικότητα των Μυστηρίων των Γ.Ο.Χ.! Η ιστορία τελικά μας δικαίωσε, διότι η κρατούσα Εκκλησία παρέκλινε έκτοτε κατά το πλείστον από τις αρχικές της θέσεις.
Εμείς οι ορθόδοξοι οφείλουμε να γνωρίζουμε και να ενημερωνόμαστε για τις συνέπειες της πίστεώς μας, η οποία «τελείται υπό διωγμό». Όσοι μετέχουμε στα ορθόδοξα Μυστήρια πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση αυτών και των εμποδίων που θα μας προκύψουν από την ελλαδική Εκκλησία. Η κρατούσα Εκκλησία προσπαθεί να διευρύνει το χάσμα, επιφέροντας προμελετημένα εμπόδια, τρομοκρατώντας τους πιστούς, ώστε να παραμείνουν εγκλωβισμένοι εντός του δικού της πλαισίου, φοβούμενη την αποσκίρτηση τους και την επάνοδο τους στην Εκκλησία των Γ.Ο.Χ.
Στην ουσία φοβούνται τους Γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς, διότι απ’ αυτούς ασκείται έλεγχος για τις παρατυπίες τους και είναι οι μοναδικοί που δεν έχουν σκύψει το κεφάλι στη μνημόνευσή τους, γι’ αυτό και τους πολεμούν.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...