18.3.11

Ἡ ἀνιστόρητη Ἱστορία τοῦ 1821

Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ κ. Ρεπούση ποὺ προσπαθοῦσε νὰ πείσει τὰ ἑλληνόπουλα ὅτι ἡ Τουρκοκρατία ἦταν μία ἰδανικὴ περίοδος γιὰ τοὺς προγόνους μας. Στὴ συνέχεια ἦλθε ἡ τετράτομη ἱστορία τῶν Βαλκανίων ποὺ χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸν γνωστὸ χρηματιστὴ Τζὸρτζ Σόρος καὶ κινεῖται στὴν ἴδια γραμμὴ ὑπὲρ τῶν Ὀθωμανῶν. Μετὰ ἦλθε στὴν ἐπικαιρότητα ἡ ἄποψη ὅτι πρὶν ἀπὸ τὸ 1821 δὲν ὑπῆρχε συγκροτημένη ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδηση, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι Διαφωτιστὲς μᾶς ἔμαθαν νὰ λέμε ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἰδεολογήματα συγκεντρώνονται σήμερα στὴ νέα τηλεοπτικὴ σειρὰ τοῦ ΣΚΑΪ γιὰ τὸ 1821. Δὲν προσχωρῶ σὲ συνωμοσιολογίες, ἀλλὰ πολλοὶ συμπατριῶτες μας εὐλόγως διερωτῶνται ν πάρχει πολιτικ σκοπιμότητα πίσω π τν ργώδη ατ προσπάθεια ν ξαναγραφε μλλον ν σβηστε ριστικ λληνικ στορία. Ἀφήνω τὴν ἀπάντηση στὸν κάθε νουνεχῆ ἀναγνώστη καὶ θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ἀμιγῶς ἱστορικὴ πλευρὰ τῆς ὑποθέσεως.


   ρώτημα πρτον. Ἔχει δίκιο ἡ ἄποψη ποὺ προβάλλεται στὴ σειρὰ τοῦ ΣΚΑΪ ὅτι ἡ ἐθνικὴ συνείδηση τῶν Νεοελλήνων διαμορφώθηκε μόλις λίγα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸ 1821; Φυσικὰ ὄχι. Ἑκατοντάδες μαρτυρίες Ἑλλήνων καὶ ξένων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, περισσότερο ἢ λιγότερο μορφωμένων διαψεύδουν τοὺς συντελεστὲς τῆς σειρᾶς. λληνικ θνος μ συνείδηση νότητος πάρχει π τν ρχαιότητα. δη τν 5ο αώνα π.Χ. ρόδοτος καταγράφει τ συνδετικ στοιχεα ποὺ ἕνωναν τὶς ἑλληνικὲς πόλεις κράτη: Ἡ κοινὴ καταγωγή, ἡ γλώσσα, ἡ θρησκεία, τὰ ὁμότροπα ἤθη. Συνεχίζεται αὐτὴ ἡ συνείδηση στὴν ἑλληνιστικὴ καὶ βυζαντινὴ περίοδο, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀπάντηση τοῦ Αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας Ἰωάννη Βατάτζη πρὸς τὸν Πάπα Νικόλαο Θ΄ τὸ 1250: Εἴμαστε τὸ ἀρχαῖο γένος τῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἄνθισε ἡ σοφία γιὰ ὅλον τὸν κόσμο. Συνεχίζεται μ τν τελευταία μιλία το Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ταν νομάζει τν Κωνσταντινούπολη «λπίδα κα χαρ πάντων τν λλήνων». 

Γύρω στ 1700 φλογερς εροκήρυκας λίας Μηνιάτης παρακαλε τν Παναγία ς ξς: «ως πότε τ τρισάθλιον γένος τν λλήνων χει ν ερίσκεται ες τ δεσμ μίας νυποφέρτου δουλείας;». Ο ροι Ρωμηός, Γραικς κα λλην χρησιμοποιονται ταυτόχρονα κα μ παρεμφερ σημασία. Χαρακτηριστικ εναι τ ποίημα το Ματθαίου πισκόπου Μυρέων, ποος τ 1619 θρηνε γι τν λωση χρησιμοποιώντας γι τ θνος μας κα τ τρία ατ νόματα. π τ 1529 ως τ 1821 τ δημοφιλέστερο νάγνωσμα το λαο μας ταν «Φυλλάδα το Μεγαλέξανδρου» πο θύμιζε τν δόξα τν ρχαίων προγόνων. Τ 1708 Νικόλαος Μαυροκορδάτος στ ργο του «Φιλοθέου Πάρεργα» γράφει τι εμαστε τ γένος τν «γαν λλήνων», δηλαδ καθαρόαιμοι λληνες. Κα ο καραβοκύρηδες π Τουρκοκρατίας τοποθετοσαν στ πλοα τους ς κρόπρωρα τς μορφς τν ρχαίων λλήνων. Λαός, λοιπόν, κα διανοούμενοι γνωρίζουν πολ καλ τι πάρχει συνέχεια το λληνισμο.

      ρώτημα δεύτερο: Περνοσαν καλ ο λληνες π Τουρκοκρατίας, μ δικαιώματα κα λευθερίες, πως κούσαμε π τν ΣΚΑΪ στς 25.1.2011; ς φήσουμε τς μαρτυρίες τς ποχς κείνης ν παντήσουν: Στ μέσα το 17ου αἰῶνος Γάλλος ησουίτης Ρισρ καταγράφει τς ντυπώσεις του π τν πόδουλη λλάδα: «Ν σκεφθε κανες τι οδέποτε π τν ποχ το Νέρωνος, το Δομητιανο κα το Διοκλητιανο χει ποστε Χριστιανισμς διωγμος σκληρότερους π ατος πο ντιμετωπίζει σήμερα νατολικ κκλησία…». 

Τν 17ο αώνα Μουσουλμάνος περιηγητς βλιγι Τσελεμπ περιγράφει βιαίους ξισλαμισμος κα παιδομάζωμα στ Βέροια, στν δεσσα κα σ λλες πόλεις. Τ δημοτικό μας τραγούδι χει καταγράψει τν θρνο τν μανάδων γι τ παιδιά τους ς ξς: «νάθεμα σ Βασιλι (σ.σ. Σουλτάνε) κα τρισανάθεμά σε…. ν μάσεις παιδομάζωμα , ν κάνεις Γενιτσάρους… πέρσυ πραν τν γιόκα μου φέτος τν δελφό μου»! Περ τ 1760 ωάννης Πρίγκος π τ Πήλιο γράφει: «Τέτοιος βάρβαρος δικος εναι Τορκος». Στ τέλη το 18ου αἰῶνος γιος Νικόδημος γιορείτης καταγράφει 87 π τ ναρίθμητα μαρτύρια Νεομαρτύρων, δηλαδ Χριστιανν πο βασανίσθηκαν κα θανατώθηκαν λόγ τς Χριστιανικς τους πίστης. Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, πασπιστς το Θ. Κολοκοτρώνη, στ πομνημονεύματά του μς δίνει μαρτυρία κρυφο σχολειο πο ργάνωναν ο ερες φοβούμενοι τος Τούρκους.


          
ρώτημα τρίτο: Ο κλέφτες σαν θνικο γωνιστς φυγόδικοι γκληματίες, πως κούσαμε π τν ΣΚΑΪ; ν κάποιος λληνας βλεπε τν Τορκο ν βιάζει τν δελφή του κα πετέθη στν βιαστή, τότε ναί, σως κάποιοι π τος κλέφτες τν βουνν ν σαν φυγόδικοι. λλ π τ δικο δικαστήριο το κατακτητ. Σημαντικ λεπτομέρεια, ποία ποσιωπήθηκε. σο δ γι τν συνείδηση τν διων τν κλεφτν, τν ξηγε Θ. Κολοκοτρώνης, ποος νδρώθηκε μέσα στν κλεφτουριά. Λέγει, λοιπόν, στν γγλο Ναύαρχο Χάμιλτον τι ο κλέφτες κα ο ρματολο στ βουν εναι φρουρ το Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ποία συνεχίζει κόμη ν πολεμ.


          ρώτημα τέταρτο: σαν μόνο οκονομικ τ ατια τς λληνικς παναστάσεως; Ατ τ μονομερ ρμηνεία τν καθιέρωσαν κάποτε ο λληνες μαρξιστές, λλ ο διοι τν πέσυραν στ συνέδριο το Κέντρου Μαρξιστικν ρευνν τ 1981. μως ξία χει ποψη τν διων τν γωνιστν: Μάχου πρ Πίστεως κα Πατρίδος, διεκήρυξε λ. ψηλάντης τν Φεβρουάριο το 1821. γωνιζόμαστε γι τν Χριστ κα τν Λεωνίδα, γραφε προκήρυξη το θανασίου Διάκου πο δημοσιεύθηκε σ ταλικ φημερίδα τς Τεργέστης. Ατ πρς τ παρόν.

πηγ:ντίβαρον

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...