8.9.10

Το χρονικό του ΣφραγίσματοςΤο χρονικό του Σφραγίσματος
Ενδεικτικά καταγράφουμε μαρτυρίες υπευθύνων, πού ομολογούν ότι θα υπάρχει ὁ κωδικός αριθμός 666 στις ηλεκτρονικές ταυτότητες, για να είναι αναγνώσιμες από τούς on line υπολογιστές των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών.

Τό περιοδικό «Ορθόδοξη Μαρτυρία» τ. 107 δημοσιεύει μερικές τέτοιες μαρτυρίες πολιτικών και δημοσιογράφων της πατρίδας μας:
Λ. Παπαδήμας (Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν): Ομολόγησε σαφέστατα τή χρήση τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης: [Antenna-«Ἡ ὥρα τῆς αληθείας» τοῦ κ. Πρετεντέρη (σέ παράθυρο καί ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος) Μάρτιος 1997].
Θεόδωρος Πάγκαλος (Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν) σέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Ν. Χατζηνικολάου, γιατί δέν ἀλλάζουν τό 666, ἐφ’ ὅσον ἀντιδρᾷ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ λαός, ἀπήντησε: Δέν μποροῦμε νά τόν ἀλλάξουμε, διότι ἀλίμονο ἐάν ἐμεῖς περιέλθουμε στή λογική τοῦ νά ἀκοῦμε μιά χούφτα παράξενους ἀνθρώπους. [Mega - «Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ» ἀμέσως μετά τήν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης Σένγκεν].
Παῦλος Σαρλῆς (Εὐρωβουλευτής Ν. Δημοκρατίας, ὑπέρμαχος τῆς Συνθήκης Σένγκεν): «Τό 666 θά ἐμπεριέχεται στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες… Εἶναι ἁπλό γιά τήν ὁποιαδήποτε κυβέρνηση ν’ ἀλλάξει τό ἠλεκτρονικό σύστημα καί νά χρησιμοποιήσει ἕνα ἄλλο σύστημα, τό ὁποῖο δέν θά περιέχει τόν ἀριθμό 666 ἐφόσον αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς ἀντίδρασης πού ὑπάρχει γενικότερα». [Ἀπογευματινή 15-6-97 σελ. 24].
Ἠλίας Παπαδόπουλος (εἰσηγητής τῆς Συνθήκης Σένγκεν τοῦ ΠΑΣΟΚ) ἀπάντησε στόν ἰσχυρισμό τοῦ ἱερομονάχου Χριστοδούλου ὅτι στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες διά τῶν ὁποίων θά δοθεῖ ὁ Ε.Κ.Α.Μ. θά ἐμπεριέχεται ὁ 666… : «Θέλω νά παρατηρήσω ὅτι ὁ π. Χριστόδουλος εἶναι πάρα πολύ θετικός στήν συζήτησή του, μοῦ ἀπέδωσε τά πραγματικά γιά ὅ,τι ἀφορᾶ τό 666… εἴμαστε ὅμως στήν ἐποχή τῆς πληροφορικῆς καί δυνατός σάν κράτος εἶναι αὐτός πού ἔχει τίς περισσότερες πληροφορίες, παρά ἐκεῖνος πού ἔχει τούς ἐξοπλισμούς. Εἴμαστε λοιπόν ὑποχρεωμένοι νά μποῦμε στό σύστημα, διότι πρέπει νά δοῦμε καί τί θά γινόταν, ἐάν δέν μπαίναμε». [ ΣΚΑΪ Εἰδήσεις 10-6-1997 ].
Ἰωάννης Λοβέρδος (δημοσιογράφος): «Ὁ ἀριθμός 666 θά βρίσκεται γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης στίς νέες ταυτότητες πού προβλέπονται συνεπείᾳ τῆς κύρωσης τῆς Συνθήκης Σένγκεν».[ Ἐφημερίς «Ἐπενδυτής» Σάββατο 14-6-97 ].
Γεώργιος Πασχαλίδης ( Ὑπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ). Καθησυχάζων τήν ἐπιτροπήν τῶν Ἀρχιερέων (Ν.Η.) πού τόν ἐπεσκέφθησαν διά τό θέμα ἐδήλωσε: «Τό 666 δέν εἶναι κάτι κακό. Εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀριθμός πρίν τό 667 καί μετά τό 665!». [ ἐφημερίς «Ἐλευθεροτυπία» 11-6-97 ]
Χρήστος Νικολαΐδης (Δημοσιογράφος): «… εἰδικοί ἐπιστήμονες τοῦ τομέα προγραμματισμοῦ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἐπισημαίνουν πώς ἡ ἐμφάνιση τοῦ 666 σέ συστήματα πληροφορικῆς εἶναι τυχαία. Συγκεκριμένα ἀναφέρει, ἐμφανίζεται στό γραμμωτό κώδικα, ὄχι ἑνιαῖος, ἀλλά μέ τήν μεταφορική ἐμφάνιση τριῶν στοιχείων 6(ἕξι) στήν ταυτότητα κάθε καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ. Τό σχῆμα πού φέρει τήν ὀνομασία (6) ἀποτελεῖται ἀπό δύο γραμμές, μιά λεπτή καί μία πλατύτερη καί ἐπαναλαμβάνεται στήν ἀρχή, στό μέσον καί στό τέλος τοῦ κωδικοῦ…»[ ἐφημερίς Ἀγγελιοφόρος» Τρίτη 17-7-97 ]
Ἠλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητής Συνθήκης Σέγκεν). Ἀλίμονο ἐάν μιά εὐνομούμενη πολιτεία ὅπως εἶναι ἡ χώρα μας, ἡ ὁποία δέχεται νά ἀκούγονται ὅλες οἱ φωνές, παρασυρθεῖ καί ἐπηρεασθεῖ ἀπό μία ἐλάχιστη μειοψηφία ἡ ὁποία θέλει νά μᾶς ἐπιβάλει ἕναν ἀριθμό, ἐπειδή ἔτσι νομίζει (ἐννοώντας τό 777 ἀντί τοῦ 666). [ Κρατική Τηλεόραση ΕΤ3 ἐκπομπή «Ἀνιχνεύσεις» ]. 
Ὁ καγκελάριος τῆς Γερμανίας Σρέντερ τό 2000 εἶχε προτείνει τή θέσπιση Κάρτας ἀσφάλισης, ἐφόσον οἱ Ἕλληνες ἀντιδροῦν στήν ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.
Ἡ  Σύνοδος τῆς ¨Εκκλησίας¨ τῆς Ἑλλάδος του Ν . Ημερολογίου  ισχυρίστηκε κατά τό πρόσφατο παρελθόν, (23-10-2009 τρίτη συνεδρία ΔΙΣ γιά τό μήνα Ὀκτώβριο)1 ὅτι ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τοῦ ΑΜΚΑ. Ἐξέδωσε ὀλιγόλογη ἀνακοίνωση, ὅτι ὁ ΑΜΚΑ εἶναι ἕνας ἁπλός χρηστικός ἀριθμός καί δέν κινδυνεύει ἡ σωτηρία μας μέ τή λήψη καί τή χρήση τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ. Ἀναφορικά μέ τόν Ἀριθμό Μητρῴου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ( Του Ν.Η. ) ἀπεδέχθη τήν εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ὁ ἀριθμός Α.Μ.Κ.Α. εἶναι ἁπλῶς εἷς ἐπί πλέον χρηστικός ἀριθμός καί ἀπό ὅλα τά μέχρι τοῦδε στοιχεῖα οὐδείς κίνδυνος προκύπτει διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ Ἐκκλησία γρηγορεῖ». (Τρίτη Συνεδρία ΔΙΣ γιά τό μήνα Ὀκτώβριο 23-10-             Ἰσχυρίζεται ὁ Πρωθυπουργός, ὅτι στήν Κάρτα τοῦ πολίτη, μέ τήν ὁποία θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονικός ἰατρικός φάκελλος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία.Ἤδη ἡ κυβέρνηση βιάζεται νά μᾶς ἐγκλωβίσει σ’ αὐτήν τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση δίνοντάς μας πρίν ἀπό τήν κάρτα τοῦ πολίτη μιά ἀκόμη ἠλεκτρονική κάρτα, πού θά μᾶς ....«διευκολύνει» ὅπως ἰσχυρίζεται, νά μή συγκεντρώνουμε επιδείξεις ἀπό τίς διάφορες ἀγορές πού κάνουμε. Ἕνας νέος «μοναδικός κωδικός πελάτη», συνδυασμένος μέ τό ψηφιακό σύστημα ΕΑΝ-13 (bar code) θά στέλνει τά δεδομένα τῶν ἀγορῶν μας ἠλεκτρονικά στήν ἐφορία μας, γιά νά φορολογηθοῦμε, χωρίς νά εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά ζητᾶμε καί νά κουβαλᾶμε ἀποδείξεις στήν ἀρχή τῆς οἰκονομικῆς χρονιᾶς καταθέτοντάς τις μέ τή φορολογική μας δήλωση. Ὅπως ὅμως ἔχει ἀποδειχθεῖ τόσον ὁ τύπος κωδικοποίησης UPC-A, στίς ΗΠΑ καί Καναδᾶ, ὅσο καί ὁ ΕΑΝ-13, στόν ὑπόλοιπο κόσμο, περιέχουν τό δυσώνυμο ἀριθμό 666. Αὐτό ἄλλωστε ἔχει ὁμολογήσει καί ὁ George Laurer κατασκευαστής τοῦ ἤδη παλαιοῦ συστήματος UPC-Α. Ὑπάρχουν ἐπιστημονικές μελέτες πού ἀποδεικνύουν τήν μέ συμβολικό τρόπο παρουσία τοῦ ἀριθμοῦ 666 στό πρότυπο ΕΑΝ-13 ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου θά ἐκδίδεται ὁ «μοναδικός κωδικός πελάτη».   εκ της επιστολής του Π. Σαράντη  προς τον  Αρχ. Ν.η. Ιερώνυμο. παραθέτουμε συνημμένη ολόκληρη την επιστολή.                                                                                                                                           Η ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του γραφείου του Πρωθυπουργού (προτεινει ) στις Ιανουαρίου 6, 2010                Να δημιουργηθεί μία κάρτα για κάθε πολίτη παρόμοια με τις πιστωτικές κάρτες.
Αυτή η κάρτα θα περιέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες του κάθε πολίτη και ταυτόχρονα θα λειτουργεί και σαν αποθηκευτικό μέσο για κάθε συναλλαγή του με το δημόσιο ή τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα όταν ο πολίτης θα ζητήσει το πιστοποιητικό γέννησής του από τον δήμο, ο υπάλληλος δεν θα του δώσει το πιστοποιητικό σε έντυπη μορφή όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά θα το φορτώνει στην κάρτα του. Όταν του ζητηθεί αυτό το πιστοποιητικό από οποιαδήποτε υπηρεσία, θα δώσει την κάρτα του και ο υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής θα αναγνώσει το πιστοποιητικό ηλεκτρονικά μέσα από την κάρτα.
Ακόμη, όταν ο πολίτης κάνει μια αγορά, δεν θα χρειάζεται να παίρνει απόδειξη ταμειακής μηχανής, απλά θα δίνει την κάρτα του και θα φορτίζεται σε αυτήν η απόδειξη. Έτσι όταν θα πρέπει να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση θα να δίνει την κάρτα του στη ΔΟΥ για να διαβάζονται ηλεκτρονικά οι αποδείξεις που συνοδεύουν τη φορολογική δήλωση και θα αποφορτίζεται η κάρτα, για να χρησιμοποιηθεί με τη νέα χρονιά. Τα πλεονεκτήματα:- Πολύ λιγότερη χρήση χαρτιού, και προστασία του περιβάλλοντος - Μεγάλος περιορισμός της γραφειοκρατίας- Ευκολία στις συναλλαγές- Εξοικονόμηση χρόνου και εργατοωρών- Αυτοματοποιημένος φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων - Γίνεται εφικτή η χρήση όλων των αποδείξεων στις φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις προθέσεις της κυβέρνησης, γιατί με το ισχύον καθεστώς είναι ουσιαστικά ανέφικτη για τη μεγαλύτερη μερίδα των φορολογουμένων και ειδικά των ηλικιωμένων.         Τα μειονεκτήματα: - Προμήθεια όλων των επιχειρήσεων και υπηρεσιών με μηχανισμούς ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων στις κάρτες- Δημιουργία ειδικού λογισμικού σε κάθε υπηρεσία.
 Την  Τετάρτη 21 Ἀπριλίου τοῦ 2010  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου ἀπό τόν πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, ἀπό ἁρμόδιους ὑπουργούς καθώς ἐπίσης καί γενικούς καί εἰδικούς γραμματεῖς. Ὁ πρωθυπουργός ζήτησε νά ἐπισπευθοῦν ἀπό τήν 1η Μαΐου καί νά ξεκινήσουν οἱ ἐργασίες τῶν ἐπιτροπῶν πού θά ἐξετάσουν: Τη διαλειτουργικότητα τῶν ἐθνικῶν μητρῴων στοιχείων πολιτῶν. Τή δημιουργία καταλλήλου νομικοῦ πλαισίου.Τή δημιουργία καί ἑτοιμότητα τῶν ἀπαραιτήτων ὑποστηρικτικῶν ὑποδομῶν.Τήν ἐπιλογή τεχνικῶν προδιαγραφῶν πού θά εἶναι σύμφωνες μέ τά εὐρωπαϊκά πρότυπα, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ διαλειτουργικότητα τῆς κάρτας στό πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (διακήρυξη Ὑπουργῶν γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση).Ἡ ἔκδοση τῶν καρτῶν τοῦ πολίτη θά γίνει σέ δύο φάσεις:α. ἀπό 18 ἐτῶν καί ἄνω και β. ἀπό 12 ἐτῶν ἕως 18. Ἡ δαπάνη θά καλυφθεῖ ἀπό κοινοτικούς πόρους τοῦ ΕΣΠΑ καί συγκεκριμένα ἀπό τά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» καί «Ψηφιακή Σύγκλιση». Κάθε πολίτης θά συμμετάσχει στή δαπάνη μέ 5€.                                                                            
Ημερησια 22/04/2010 γραφει  «Κάρτα του πολίτη» από το 2011 για όλες τις συναλλαγές Θα περιλαμβάνει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εκλογικό αριθμό, ιατρικά δεδομένα και στο μέλλον ηλεκτρονική «υπογραφή». Κάρτα του πολίτη, με την οποία θα διασυνδέονται ηλεκτρονικά όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου, προωθεί η κυβέρνηση. Στην κάρτα θα ενσωματωθούν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εκλογικός αριθμός, αλλά και δεδομένα που έχουν σχέση με την υγεία (ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος), ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται παντού και χωρίς γραφειοκρατία. Στο μέλλον σχεδιάζεται να ενταχθεί και η ηλεκτρονική «υπογραφή» των πολιτών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στόχος είναι να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι και η «έξυπνη» κάρτα και να .... ενεργοποιηθεί το 2011, ενώ δεν αποκλείεται να εφαρμοσθεί νωρίτερα στους μετανάστες, καθώς υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. ΚανονισμοίΤους επόμενους δύο μήνες πάντως, θα δρομολογηθούν οι κανονισμοί για την Κάρτα και θα διευκρινιστεί ποια προσωπικά δεδομένα και στοιχεία θα περιέχει. Σε κάθε περίπτωση η νέα Κάρτα θα αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα. Θα εκδίδεται από τις αστυνομικές αρχές που έχουν την τεχνογνωσία και τα μηχανήματα.
Το θέμα συζητήθηκε χθες σε σειρά συναντήσεων του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου με τους αρμόδιους υπουργούς. Όπως εξήγησε η υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Αθήνα 9,84», «ο πολίτης με αυτή την Κάρτα θα εξυπηρετείται παντού. Φανταστείτε μια Κάρτα ηλεκτρονικού ΚΕΠ». Ειδικά για το χώρο της υγείας, ο πολίτης με την Κάρτα θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από οποιοδήποτε δημόσιο Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας σε όλη την χώρα. Για παράδειγμα, είπε η υπουργός «εσείς μπορεί να είστε κάτοικος Αθηνών, κάνετε διακοπές σε ένα νησί, έχετε κάποια ενόχληση και πηγαίνετε στο τοπικό Κέντρο Υγείας. Η Κάρτα αυτή θα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία εκείνα, που θα μπορεί αμέσως να έχετε νοσηλεία, αν έχετε αλλεργίες, αν υπάρχει κάποιο ιστορικό βεβαρημένο κ.ο.κ.».                                                                     
Εθνος 23/4/2010 γράφει σχετικα  Ερχεται η «Κάρτα του Πολίτη»
Θα έχει σχήμα πιστωτικής και θα περιέχει ένα «έξυπνο» τσιπ, στο οποίο θα ενσωματωθούν ο αριθμός δημοτολογίου, το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ, ενώ στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αντικαταστήσει τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες . Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, η «Κάρτα» θα έχει σχήμα πιστωτικής, θα περιέχει ένα «έξυπνο» τσιπ στο οποίο θα ενσωματωθούν ο αριθμός δημοτολογίου κάθε πολίτη, το ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, καθώς και ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας. Στη μία όψη της κάρτας θα υπάρχει φωτογραφία του κατόχου, καθώς και δακτυλικό αποτύπωμα. Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν στο «Εθνος» ότι η «Κάρτα του Πολίτη» θα αποτελέσει «διαβατήριο» στον ψηφιακό κόσμο. Οπως προβλέπεται, με την εισαγωγή του σειριακού αριθμού και του κωδικού πρόσβασης που θα τη συνοδεύει, θα επιτρέπεται στον πολίτη, μέσω Διαδικτύου, η πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο, στα στοιχεία που αφορούν την περιουσία του κτλ. Στόχος της κυβερνητικής εξαγγελίας είναι η δημιουργία μίας Κάρτας η οποία να χρησιμοποιείται για όλες τις δυνητικές χρήσεις (ως κάρτα δημότη, ως κάρτα ασφαλισμένου, ως κάρτα αγρότη, ως κάρτα ασθενούς, ως κάρτα μετανάστη, ως κάρτα νέου κ.λπ.).Για να επιτευχθεί ο στόχος, ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς, καθώς και από τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς που συμμετείχαν να επισπευσθούν οι απαραίτητες προεργασίες. Από την 1η Μαΐου μέχρι και το τέλος του έτους θα ξεκινήσει η λειτουργία των αρμόδιων επιτροπών οι οποίες θα εξετάσουν:τη διαλειτουργικότητα των εθνικών μητρώων στοιχείων πολιτών, τη δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου, τη δημιουργία και ετοιμότητα των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών, την επιλογή τεχνικών προδιαγραφών που θα είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα της κάρτας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (διακήρυξη Υπουργών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση).Η έκδοση της κάρτας θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα εκδοθεί για πολίτες άνω των 18 ετών και στη δεύτερη φάση για τις ηλικίες 12 έως 18 ετών. Κατά προτεραιότητα, στο πλαίσιο Κοινοτικού Κανονισμού θα εκδοθεί η Κάρτα του Μετανάστη, μέχρι τον Μάιο του 2011.Η προετοιμασία θα γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η έκδοση θα υλοποιηθεί στις υποδομές του υπουργείου Προστασίας Πολίτη. Το κόστος έκδοσης κάθε κάρτας υπολογίζεται στα 5 ευρώ. Συνολικά η χρηματοδότηση για την «Κάρτα του Πολίτη» θα καλυφθεί από κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».                                                                                                    
  Το Techblog.gr. 03/05/2010  γράφει Την Κάρτα Πολίτη, μια νέα ηλεκτρονική ταυτότητα προανήγγειλε ο κ. Γιάννης Ραγκούσης, υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο συνέδριο deforum του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας) για τα 15 χρόνια από την ίδρυσή του. Στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι τον Ιούνιο να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Με την κάρτα πολίτη θα καταστεί δυνατή και η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η χρήση της οποίας θα απαιτείται για μια σειρά συναλλαγών με το δημόσιο στο Διαδίκτυο. Και άλλες  πολλές παρόμοιες δημοσιεύσεις του θεματος που για συντομια παραλείπουμε.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ἀθηνῶν μέ τίς ἐπιστημονικές του ἐπιτροπές ἐξετάζει τή συμβατότητα τῶν διατάξεων τοῦ Μνημονίου πρός τό Σύνταγμα, τίς εὐρωπαϊκές Συνθῆκες καί τήν ΕΣΔΑ, καί ἄν οἱ περικοπές κοινωνικῶν δικαιωμάτων εἶναι συμβατές μέ τό κοινωνικό κεκτημένο, μέ τή συνταγματική καί ὑπερνομοθετική προστασία, πού θεσπίζονται ἀπό τά κείμενα αὐτά» (ἐφ. Καθημερινή 27-06-2010 σελ 26 Ἄρθρο τοῦ κ. Δημητρίου Χ. Παξινοῦ, Προέδρου Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν)
σχόλιο : Η προτεινόμενη από την κυβέρνηση “κάρτα του πολίτη”, ανακοινώνεται πρώτα απ’ όλα ώστε με το σύστημα της “ανοιχτής διακυβέρνησης” να γνωρίζει ποιες είναι οι αντιδράσεις των πολιτών σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, στην ουσία του πιο φριχτού φακελώματος που θα έχει περάσει στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπου με την επίδειξη της κάρτας, είτε στο δημαρχείο, είτε στο ΙΚΑ, είτε σε Τράπεζες, είτε αλλού, ο συνομιλητής του “θύματος” να είναι σε θέση, νόμιμα ή παράνομα (αυτό είναι το πιο εύκολο) να μαθαίνει όλα τα απόρρητα δεδομένα, υγείας (ώστε η ασφαλιστική εταιρεία να πληροφορείται ότι χρειάζεται για να μη σε δεχτεί σε ασφαλιστικό συμβόλαιο ή να σου θέσει δυσβάστακτους όρους) κλπ .
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο κάρτας του πολίτη, είναι αντίθετο προς την εθνική νομοθεσία μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, που ως ειδικός νόμος υπερισχύει και οιουδήποτε νέου νομοθετήματος της κυβέρνησης, αλλά επίσης είναι αντίθετο προς την κοινοτική οδηγία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, που ως κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει και της εθνικής μας νομοθεσίας και ακόμα μάλιστα και τυχόν συνταγματικής μας διάταξης (που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει στο ελληνικό Σύνταγμα).
Αν η κυβέρνηση – που εκπορεύεται από μια ομάδα δήθεν ανοιχτόμυαλων συμβούλων αδρά αμοιβόμενων και μη υπόλογων παρά μόνο στον εργοδότη πρωθυπουργό τους – τολμήσει και θεσμοθετήσει τέτοιο νομικό “έκτρωμα”, με τη λόγική “εμείς θεσμοθετούμε και πάμε μπροστά και όποιος έχει αντίρρηση, ας πάει στα δικαστήρια, η αντίδραση του λαού πρέπει να είναι άμεση.
Σαν πρώτο βήμα, θα πρέπει να γίνει έγγραφη καταγγελία πολιτών στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με βάση ειδικό έντυπο, για βαρειά και μεγάλης έκτασης παράβαση του κοινοτικού δικαίου και συγκεκριμένης μάλιστα κοινοτικής οδηγίας. Τη συνέχεια θα τη δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ειδικές διαδικασίες που θα καταλήξουν σε βαρειά πρόστιμα της χώρας μας και παραπομπή της στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
KATAΡΓΕΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Η ΝΕΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Η κατάργηση έρχεται έπειτα από την αντίδραση των Βρεττανών πολιτών κατά της άνευ προηγουμένου καταστρατήγησης των προσωπικών ελευθεριών μέσω της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας, η οποία σημειωτέον είναι το αντίστοιχο αυτής που έχει προγραμματίσει να μας επιβάλλει υποχρεωτικά και η δική μας κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα: Περιέχει πολλά βιομετρικά δεδομένα, φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα και επιπλέον προσωπικά δεδομένα σε αόρατο ηλεκτρονικό τσιπ.
Νεότερο δημοσίευμα της Guardian επίσης επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης συνασπισμού του Η.Β. για την άμεση κατάργηση των ηλεκτρονικών βιομετρικών ταυτοτήτων: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2010/jun/09/id-cards-damian-green
Ηλεκτρονικές αποδείξεις κατά της φοροδιαφυγής 29/9 tovima.gr                                                            Προωθείται η χορήγηση καρτών από τις τράπεζες ή εναλλακτικά από το υπουργείο Οικονομικών. Αν και λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, ωστόσο, όπως είπε ο Γ. Παπακωνσταντίνου, η κάρτα αυτή θα φέρει τον ΑΦΜ κάθε πολίτη, θα χορηγείται είτε από κάθε τράπεζα ξεχωριστά είτε από το ΥΠΟΙΚ και μέσω των υποδομών του POS που έχουν τα καταστήματα, θα εγγράφονται στον λογαριασμό του πολίτη οι πόντοι από τις αποδείξεις.
Με τον τρόπο αυτόν το υπουργείο Οικονομικών θα έχει εικόνα του τζίρου και θα μπορεί να ελέγχει τις ροές ΦΠΑ και να κάνει διασταυρώσεις. Παράλληλα χορηγείται κίνητρο στο πολίτες, αφού μέσω της κάρτας θα φαίνονται οι συναλλαγές που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια της κάθε χρήσης και έτσι δεν θα χρειάζεται να μαζεύουν όλο τον όγκο των αποδείξεων που απαιτείται να κάνουν σήμερα, ώστε να δικαιολογήσουν το αφορολόγητο. Εξετάζεται, όπως είπε ο υπουργός, εάν η κάρτα αυτή θα είναι χρεωστική, ώστε να διευκολύνεται και ο περιορισμός της χρήσης μετρητών. Παράλληλα, προωθείται η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη ΓΓΠΣ και τις τράπεζες.
Ανακοινώθηκε ακόμη η στενή συνεργασία για τη λειτουργία επαγγελματικών λογαριασμών και τη μείωση της χρήσης των μετρητών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του φορολογικού νόμου και η συμμετοχή των τραπεζών σε προγράμματα του Δημοσίου.
Αγορές αγαθών οnline με την Εφορία imerisia.gr     Εφοροκαρτα                                                             Ηλεκτρονική κάρτα από τις τράπεζες αντί αποδείξεων για τις συναλλαγές με επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Σε μια ηλεκτρονική κάρτα που θα μπορούν να προμηθευτούν οι πολίτες από τις αρχές του ερχόμενου έτους από τις τράπεζες θα καταγράφονται όλες οι αγορές και οι συναλλαγές τους με επιχειρήσεις και επαγγελματίες προκειμένου να απαλλαγούν από τη συγκέντρωση αποδείξεων με τον παραδοσιακό τρόπο της εκτύπωσης από τις ταμειακές μηχανές. Με τη μεγάλη αυτή αλλαγή το υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων και το σημαντικότερο, τον ΦΠΑ που έχουν εισπράξει οι επιτηδευματίες. Με αυτό τον νέο τρόπο συναλλαγών που έχει υποδείξει στην κυβέρνηση η τρόικα ως τη ριζοσπαστική λύση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει κάθε ημέρα πόσο ΦΠΑ εισπράττουν τα καταστήματα και στη συνέχεια θα μπορεί να διασταυρώσει αυτόματα αν αποδόθηκαν τα ποσά.Ωστόσο, η εφαρμογή του συστήματος αυτού απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και ηλεκτρονική υποδομή που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει το Δημόσιο. Γι΄ αυτόν τον λόγο εξετάζεται η συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα ώστε οι τράπεζες να εκδίδουν τη σχετική κάρτα η οποία δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα είναι χρεωστική ή και πιστωτική. Ο λόγος που η κυβέρνηση ζήτησε τη βοήθεια των τραπεζών είναι απλός. Τα τραπεζικά δίκτυα είναι ήδη συνδεδεμένα με τα περισσότερα καταστήματα της χώρας με τις ειδικές συσκευές ΡΟS από τις οποίες περνούν οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για να χρεώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί. Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου μετά τη συνάντηση με το προεδρείο της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, είπε ότι «το υπουργείο Οικονομικών και γενικά η κυβέρνηση θέλουν να προωθήσουν μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ενα παράδειγμα έχει να κάνει με τη χρήση μιας κάρτας, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να καταγράφονται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές του και έτσι να μη χρειάζεται να συλλέγει αποδείξεις. Σε αυτό ανοίξαμε μια συζήτηση με την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών για την υλοποίηση ενός συστήματοςπου θα δίνει κατά κάποιον τρόπο πόντους σε κάθε πολίτη τους επόμενους μήνες, ώστε να μπορέσουμε το 2011 να πάμε σε μια μετάβαση ηλεκτρονικών αποδείξεων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών» . Ενα δεύτερο παράδειγμα έχει να κάνει με τη χρήση ταμειακών μηχανών, οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες με το τραπεζικό σύστημα, αλλά και με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (το σύστημα ΤΑΧΙS), για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο των συναλλαγών, ώστε το υπουργείο Οικονομικών να έχει εικόνα του ΦΠΑ. Ο υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί το υπουργείο θα έχει εικόνα του τζίρου σε διαφορετικά καταστήματα. Τα στοιχεία θα διασταυρώνονται με τις δηλώσεις απόδοσης ΦΠΑ που θα υποβάλλουν στο σύστημα ΤΑΧΙS οι επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι «είναι ένας τρόπος να εξοικειωθεί ο πολίτης με τη λογική της χρεωστικής κάρτας γιατί έτσι περνάμε όλο και περισσότερο στη μη χρήση μετρητών, που είναι απαραίτητο για το ελληνικό οικονομικό σύστημα. Συνδυάζεται το μέτρο αυτό με όλες τις ρυθμίσεις που έχει το νέο φορολογικόπλαίσιο για τη χρήση όλο και λιγότερων μετρητών στην ελληνική οικονομία και για την αποτύπωση και στα φορολογικά έσοδα της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας». Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλειστούν οι συναλλαγές με μετρητά όπως γίνεται σήμερα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εκδίδονται αποδείξεις από τις ταμειακές μηχανές.                                          
Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι βασικοί άξονες της «Κάρτας του Πολίτη» 30/9      imerisia.gr  Οι βασικοί άξονες για την «Κάρτα του Πολίτη» θα τεθούν τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Το θέμα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η «Κάρτα του Πολίτη» εκτιμάται ότι θα αρχίσει να διατίθεται από τον Δεκέμβριο του 2011 και αναμένεται να αντικαταστήσει σταδιακά την αστυνομική ταυτότητα. Η κάρτα θα έχει το μέγεθος και τη μορφή πιστωτικής και με αυτή θα πραγματοποιείται πλήθος συναλλαγών με τη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς να απαιτείται κανένα άλλο έγγραφο. Σε αυτήν θα περιέχονται στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός. Ο αριθμός της κάρτας ενδέχεται να είναι ίδιος με εκείνον του ΑΜΚΑ, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά τα ζητήματα θα τεθούν προς διαβούλευση. Επιπλέον, η κάρτα θα χρησιμοποιείται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο για προορισμούς εντός Σέγκεν. Ακόμη, στις χρήσεις της κάρτας θα εντάσσεται και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επεκτείνει τις χρήσεις της κάρτας και σε χρήσεις για τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα για συναλλαγές με τις τράπεζες. Οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι δεν τίθεται κανένα θέμα με τα προσωπικά δεδομένα και ότι θα προβλέπεται η πλήρης προστασία τους. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί Γιάννης Ραγκούσης, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Χρήστος Παπουτσής, Κώστας Σκανδαλίδης, Ανδρέας Λοβέρδος και Λούκα Κατσέλη.                                                                               
Τα χαρτιά μου; Στην Κάρτα Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010 ta nea.gr                                                                 Τέλος στη γραφειοκρατία και το χαρτοβασίλειο του Δημοσίου φιλοδοξεί να βάλει η κυβέρνηση με την καθιέρωση της Κάρτας του Πολίτη, στο πλαίσιο του στοιχήματος που έχει βάλει για εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους φορείς.
Κλειδί για τις συναλλαγές των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και για τις ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν ή θα εγκαθιδρυθούν, θα αποτελέσει η νέα Κάρτα. Το υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών της Κάρτας, αλλά και του νομικού πλαισίου που θα απαιτηθεί για την καθιέρωσή της. Το υπουργείο συνεργάζεται στενά με τις αντίστοιχες αρχές σε Γερμανία και Γαλλία, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις. Για την έκδοση των Καρτών υπάρχει ο εξειδικευμένος μηχανισμός στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που χρησιμοποιείται στις ταυτότητες και τα διαβατήρια. Ωστόσο, η τελική απόφαση για τον τρόπο έκδοσης της Κάρτας του Πολίτη θα ληφθεί σε επίπεδο κυβέρνησης.
Η λογική είναι η Κάρτα να μην περιλαμβάνει μεγάλο όγκο πληροφοριών, κάτι που απαντά σε όσους θεωρούν πως θα δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, θα περιέχει στοιχεία, όπως ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ, με τα οποία θα ξεκλειδώνουν τα πληροφοριακά συστήματα που έχει ήδη το κράτος.
Για τον λόγο αυτόν μελετάται σε πρώτη φάση με την Κάρτα να επιτρέπεται η πρόσβαση σε τέσσερις κατηγορίες στοιχείων του πολίτη: δημοτολογίου, φορολογικά, ασφαλιστικά και αγροτικά.
Ετσι, για παράδειγμα, μέσω του ΑΜΚΑ που θα περιλαμβάνει η Κάρτα θα υπάρχει η δυνατότητα να ανατρέξει κάποιος στον ιατρικό φάκελο του πολίτη, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση από τον ίδιο των απαιτούμενων εγγράφων. Αντιστοίχως, η Κάρτα δεν θα περιέχει στοιχεία του φορολογικού φακέλου, αλλά μέσω του ΑΦΜ θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ή του ΣΔΟΕ προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες πληροφορίες.
Παράλληλα θα αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα και θα χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο- για παράδειγμα, προκειμένου να ψηφίσει κάποιος ή κατά τις συναλλαγές του με μία τράπεζα.
Ηλεκτρονική ταυτότητα
Σε φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η Κάρτα θα χρησιμοποιείται επίσης ως ηλεκτρονική ταυτότητα και θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής για να πραγματοποιηθεί κάποια συναλλαγή.
Οπως επισημαίνεται, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θα αποθηκεύονται στην Κάρτα προαιρετικά και μόνον έπειτα από επιλογή του ίδιου του πολίτη. Προβλέπεται, για παράδειγμα, σταδιακά να μπορεί να αποθηκεύει ψηφιακά πιστοποιητικά.
Προχωρεί σε όλη την Ευρώπη
Η ΧΡΗΣΗ έξυπνων καρτών μετράει ήδη δεκαετίες. Πρόγονοί τους θεωρούνται οι πιστωτικές κάρτες που άρχισαν να εκδίδονται από τη δεκαετία του 1950.
Μεμονωμένα οι έξυπνες κάρτες χρησιμοποιήθηκαν στη Γερμανία από το 1967, στην Ιαπωνία το 1970 και στις ΗΠΑ το 1972.
Σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε., οι έξυπνες κάρτες έχουν εφαρμογή σε τραπεζικές συναλλαγές σε ποσοστό 27%, στο σύστημα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κατά 18% και στο εμπόριο σε ποσοστό 15%.
Η Κάρτα του Πολίτη έχει καθιερωθεί ή ετοιμάζεται να καθιερωθεί σε έναν μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών, όπως οι Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία και χρησιμοποιείται ως ψηφιακή και φυσική ταυτότητα, αλλά και για άλλες υπηρεσίες ανάλογα με το κράτος- μέλος.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Εσθονίας, όπου η Κάρτα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα, επίθετο, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, προσωπικό κωδικό, φωτογραφία και υπογραφή, ενώ ειδικά για τους αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα έχει και δεδομένα για τις άδειες παραμονής και εργασίας.
«Ανήσυχη» η Αρχή Προστασίας Δεδομένων tovima.gr
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010                   Μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δήλωσε ότι ανησυχεί για την «Κάρτα του Πολίτη» που σχεδιάζει η κυβέρνηση, ωστόσο δεν μπορεί να πάρει επίσημα θέση πριν παρουσιαστεί το αντίστοιχο νομοσχέδιο.
«
Φυσικά και ανησυχούμε για την Κάρτα του Πολίτη, αλλά δεν μπορούμε να επιλαμβανόμεθα με βάση δημοσιεύματα» δήλωσε ο Χρίστος Γεραρής. «Όταν η κυβέρνηση ανακοινώσει επισήμως το περιεχόμενο του σχετικού νομοσχεδίου, και, πολύ περισσότερο, όταν το θέσει προς δημόσια διαβούλευση, η Αρχή θα τοποθετηθεί» είπε.
Των δηλώσεων είχαν προηγηθεί παρατηρήσεις της βουλευτή του ΚΚΕ
Λιάνας Κανέλλη, η οποία αναφέρθηκε στους κινδύνους που εγκυμονεί η πολυχρηστική κάρτα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και δεδομένων:
«
Υπάρχει τέτοια αυστηρότητα στο επίπεδο των ασφαλιστικών καλύψεων εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών, που η πάσα παράβαση εκ μέρους του ασφαλισμένου, παραδείγματος χάριν το κάπνισμα, μπορεί να συνεπάγεται ακύρωση συμβολαίου. Αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά, η επαπειλούμενη γενίκευση κανόνων υπό το πρόσχημα της τεχνολογίας, θα καταργήσει την Αρχή σας ως Αρχή» δήλωσε η κ. Κανέλλη.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...